Jakość naszych odlewów

Odlewy wykonywane są zgodnie z wymaganiami klienta, które są identyfikowane w fazie ofertowej.

Jakość odlewów jest dokumentowana. Zakres badań kontrolnych jest uzgadniany z klientem i może obejmować:

 • skład chemiczny stopu
 • własności mechaniczne (HB, Rm, A5)
 • zgodność wymiarową odlewu z parametrami rysunku (raport z kontroli pierwszej sztuki)
 • wady powierzchniowe wykonywane przez kontrolę wzrokową 100% odlewów
 • wady wewnętrzne odlewu wg ISO 9915
 • kontrolę szczelności – próby ciśnieniowe
 • chropowatość powierzchni
 • kontrolę statystyczna.

Jednocześnie w ramach usług kooperacyjnych możliwe są badania kontrolne metodą:

 • fluorescencji penetracyjnej FPI
 • własności mechanicznych (Re)
 • badania makro i mikrostruktury.

Odlewnia posiada System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2015 certyfikowany przez Bureau Veritas Cerification.