Alucast Capital Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 71a
51-317 Wrocław
KRS nr: 0000360526
www.alucast.wroclaw.pl
tel. centrala: +48 71 325 18 27

Alucast Capital Sp. z o.o. jest właścicielem Alucast Wrocław Sp. z o.o. oraz Zakładu Odlewniczego Hydral Sp. z o.o. Działalność Spółki koncentruje się na celach strategicznych związanych z zapewnieniem rozwoju dla podmiotów zależnych poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, współpracę handlową i gospodarczą, tworzenie powiązań kapitałowych w kierunku wzmocnienia pozycji rynkowej spółek grupy kapitałowej.

PPUH Zakład Odlewniczy Hydral Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 71a
51-317 Wrocław
KRS nr: 0000085384
www.hydral-zo.pl
tel. centrala: +48 71 325 10 23

Zakład Odlewniczy Hydral Sp. z o.o. jest uznanym od ponad 65 lat producentem precyzyjnych odlewów o najwyższej jakości z przeznaczeniem na potrzeby lotnictwa cywilnego i wojskowego, przemysłu obronnego, motoryzacyjnego oraz elektromaszynowego. Doświadczona kadra, wiedza i umiejętności pracowników zapewniają uzyskanie odlewów wg uzgodnionych z klientami wymagań technicznych i jakościowych z zachowaniem konkurencyjnych cen.